Kammarrätten i Jönköping
2024-02-16
Mål nr T 3121-3122-23

Har en pappa som nyligen blivit vårdnadshavare rätt att ta del av döttrarnas hela personakter från socialförvaltningen? Det prövar kammarrätten i det här målet.

Som vårdnadshavare är pappan part i flera öppna ärenden för barnen. Hans begäran gäller dock handlingar från tidigare avslutade ärenden och i de ärendena är han inte part. Socialförvaltningen har maskerat uppgifter om barnens andra vårdnadshavare och vissa uppgifter under perioden när pappan inte var vårdnadshavare.

Kammarrätten håller med om att det inte står klart att de maskerade uppgifterna i de avslutade ärendena kan röjas utan att barnen eller någon närstående lider men. Däremot har nämnden inte sekretessprövat alla journalanteckningar och de handlingarna visas därför tillbaka för ny handläggning.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons