Hovrätten över Skåne och Blekinge
2024-03-19
Mål nr T 2140-23

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och att barnen skulle ha umgänge med mamman via video samt fysiskt umgänge i Sverige. Pappan gjorde gällande att fysiskt umgänge med mamman innebar en påtaglig risk för att barnen skulle fara illa.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att pappan genom flytten till Qatar uppvisat brister i förståelse för barnens behov av en nära och god kontakt med sin mamma. Han har dock sett till att barnen haft regelbundna videosamtal med sin mamma och utredningen visar att något fysiskt umgänge mellan barnen och mamman inte rekommenderades även om barnen hade bott i Sverige. De brister som mamman uppvisat i sin föräldraförmåga kan enligt hovrätten inte förklaras av den i närtid gjorda flytten.

Sammantaget gör hovrätten bedömningen att det finns en beaktansvärd risk för att barnen kan komma att fara illa vid fysiskt umgänge och till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att det inte är barnens bästa att ha fysiskt umgänge med mamman. Hovrätten ändrar tingsrättens dom så att inget fysiskt umgänge ska ske mellan barnen och mamman, men fastställer tingsrättens dom i övriga delar.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons