Hovrätten för västra Sverige
2024-03-18
Mål nr T 7531-23

Enligt hovrätten är det tydligt att parterna inte har ett fungerande samarbete kring barnen. Det är mamman som sedan flera år tillbaka är den som står för den dagliga omvårdnaden om barnen och hovrätten bedömer, till skillnad från tingsrätten, att det är deras bästa att mamman får ensam vårdnad.

Det kan enligt hovrätten inte uteslutas att det finns vissa brister i pappans förmåga att tillgodose barnens behov men bristerna utesluter inte all form av umgänge mellan barnen och pappan. Barnen har i stort sett inte träffat pappan sedan sommaren 2021 även om de har hörts via telefon och videosamtal. Med beaktande av detta ändrar hovrätten tingsrättens dom i enlighet med domslutet, med en förhoppning om att umgänget på sikt kan bli mer omfattande.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons