Svea hovrätt
2024-03-26
Mål nr T 7926-23

Tillsammans har parterna en son, 13 år, och en dotter, 16 år. Dottern bor med mamman och sonen med pappan. Barnen träffar inte den förälder som de inte bor med, inte heller sitt syskon, även om vissa överenskommelser om umgänge gjordes under handläggningen vid tingsrätten.

Mamman yrkade nu få ensam vårdnad om dottern och att dottern inte skulle ha något umgänge med pappan. Enligt mamman vill dottern inte ha någon kontakt med sin pappa och hon vill inte att pappan ska få information om henne.

Hovrätten delar sammanfattningsvis tingsrättens bedömning att det är dotterns bästa att den gemensamma vårdnaden består, att hon ska vara bosatt hos mamman och att det saknas förutsättningar att reglera ett umgänge mellan dottern och pappan. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrätten uttalar att det är uppenbart att familjemedlemmarna har behov av terapeutisk hjälp, men det är inte möjligt att besluta om det i målet. Som vårdnadshavare har parterna möjlihet att se till att de alla får den hjälp de behöver.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons