Hovrätten för Skåne och Blekinge
2024-03-15
Mål nr T

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara gemensam och att hon skulle bo hos pappan.

Mamman överklagade och yrkade att barnet skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne, i andra hand att barnet skulle bo växelvis och annars att barnet skulle ha rätt till umgänge med henne enligt visst schema samt via videosamtal.Pappan yrkade ensam vårdnad, annars ungefär motsvarande umgänge för egen del. Han medgav endast umgänge via videosamtal samt var positiv till umgänge mellan barnet och mamman under förutsättning att det skedde med umgängesstöd.

Utredningen visar att mamman och barnet tidigare placerats i jourhem tillsammans och att mamman sedan har varit inskriven på psykiatrisk klinik. Efter att barnet placerats i jourhem beslutade sig pappan för att hämta barnet och hon har sedan dess bott med pappan.

Sammantaget bedömer hovrätten att det är barnets bästa att hon bor tillsammans med pappan och det är för närvarande inte lämpligt att förordna om något fysiskt umgänge mellan barnet och hennes mamma. Hovrätten beslutar däremot att barnet har rätt till videoumgänge med mamman enligt domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons