Göta hovrätt
2024-04-12
Mål nr T 2834-23

Utredningen visar att barnet har särskilda behov och att det är extra viktigt med stabilitet och trygghet. Han har utvecklats bra i familjehemmet där han har bott i fyra år och han har en stark anknytning till familjehemsföräldrarna som enligt hovrätten framstår som lämpliga vårdnadshavare.

Den biologiska mamman har samtidigt gjort stora framsteg under de år som barnet har bott i familjehemmet, hon har varit nykter under flera år och hon bor tillsammans med sin tioåriga dotter. Umgänget mellan barnet och den biologiska mamman har fungerat väl och barnet har gett uttryck för att vilja bo med mamman och systern.

Även om det finns omständigheter som talar för en vårdnadsöverflyttning så bedömer hovrätten sammantaget att utredningen inte ger grund för slutsatsen att en återförening mellan barnet och den biologiska mamman inte skulle vara möjlig inom överskådlig tid.

Barnet har en nära relation med sin biologiska mamma och hennes situation har påtagligt förbättrats under de senaste åren. Det är därför inte uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttas över. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons