Göta hovrätt
2024-03-21
Mål nr B 2138-23

När två socialtjänsthandläggare kontaktade en pappa per telefon och informerade honom om ett inställt umgänge hotade han dem med att han skulle döda deras barn och att han visste var de bodde. Han åtalades och dömdes i tingsrätten för brott mot knivlagen och två fall av ringa narkotikabrott, men friades från hot mot tjänsteman.

Påföljden bestämdes till 170 dagsböter. Friandet motiverades med att hotet inte riktats mot handläggarna utan mot deras barn, och att det därför inte gick att fälla för hot mot tjänsteman.

Efter att åtalet justerats till att även omfatta den alternativa brottsrubriceringen olaga hot fäller hovrätten nu även för det brottet. Hovrätten konstaterar att samtliga rekvisit för det brottet är styrkta. Vid straffvärdesbedömningen konstaterar hovrätten även att det är en allmänt försvårande omständighet att hotet varit konkret och avsett våld mot två socialtjänsthandläggares barn. Därmed skärps även påföljden till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons