Svea hovrätt
2024-04-04
Mål nr T 9854-23

Tingsrätten beslutade att pappan skulle betala visst retroaktivt underhållsbidrag och fastställde det underhållsbidrag som han skulle betala framöver.

Pappan yrkade att det retroaktiva underhållet skulle ändras eftersom han betalat det av honom medgivna underhållsbidraget om 2 500 kr/mån och att beloppen för framtida underhåll skulle sättas ner. De belopp som han redan betalat ska avräknas från de beslutade retroaktiva underhållsbidragen.

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att barnet inte har styrkt behov av försäkringar som överstiger Konsumentverkets schabloner, vilket innebär en minskning av det löpande underhållsbeloppet med 243 kr/mån. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons