Svea hovrätt
2024-04-05
Mål nr T 6950-23

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha umgänge med pappan en lördag i månaden.

Barnen hade under längre tid uttryckt att de inte ville ha något reglerat umgänge med pappan och hovrätten konstaterar att hänsyn ska tas till deras uppfattningar. Hovrätten delar dock tingsrättens bedömning att det finns ett värde i att barnen behåller viss kontakt med pappan.

Sammantaget finner hovrätten att det är barnens bästa att ha reglerat umgänge med pappan men att umgänget ska begränsas till fyra gånger per år, i enlighet med domslutet. En nämndeman anför skiljaktig mening och vill fastställa tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons