Göta hovrätt
2024-02-27
Mål nr 2645-23

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det i huvudsak finns ett fungerande samarbete mellan parterna, de har förmåga att sätta barnens behov främst och kan tillsammans fatta beslut som är till barnens bästa. Även om parterna har olika rutiner finner hovrätten vid en samlad bedömning att barnens boende även fortsättningsvis ska vara växelvis. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons