Svea hovrätt
2024-04-12
Mål nr T 8751-23

Det råder ingen tvekan om att båda föräldrarna är måna om sina barn men hovrätten finner det tveksamt om pappan har förmåga att fullt ut sätta barnens behov i första rummet.

Tvivlen beror på de vanföreställningar som pappan mer eller mindre kontinuerligt gett uttryck för under barnens levnad. Pappan har tidigare diagnostiserats med psykisk sjukdom och i samband med ett umgänge 2022 blev barnen omedelbart omhändertagna med hänvisning till pappans psykiska o hälsa. Samma år kördes han av polis till psykiatrisk akutmottagning men skrevs ut dagen efter.

Pappans vanföreställningar och bristande sjukdomsinsikt riskerar att skada barnen. Hovrätten beslutar att mamman ska ha ensam vårdnad och lämnar umgänget oreglerat. Utredningen visar att mamman utan reglerat umgänge tar ansvar för att barnen regelbundet får umgås med pappan.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons