Göta hovrätt
2024-03-04
Mån nr Ä 4246-23

Familjehemsföräldrarna ansökte om att få adoptera barnet. Den biologiska mamman motsatte sig inledningsvis ansökan men ändrade sig sedan. Hon anförde att dottern trivdes bra i familjehemmet, att flickans trygghet var viktigast och att dottern inte skulle behöva påverkas av hennes trauman.

Hovrätten konstaterar att en biologisk förälders samtycke inte krävs för adoption men ska vägas in i lämplighetsbedömningen. Vid en adoption ska även barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund beaktas.

Utredningen visar att det finns ett utvisningsbeslut gällande barnet. Flickan har i perioder bott i familjehemmet från 2016 - flera perioder även tillsammans med sin biologiska mamma - och stadigvarande bott där sedan 2020, sedan 2021 ensam.

Sammantaget finner hovrätten i likhet med tingsrätten att en adoption av flickan inte är lämplig. Under flickans uppväxt har den biologiska mamman varit hennes viktigaste anknytningsperson, familjehemsföräldrarna har haft vårdnadsansvaret för flickan en relativt kort tid och det finns risker för negativa känslomässiga konsekvenser för flickan om adoptionen skulle tillåtas.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons