Hovrätten över Skåne och Blekinge
2022-10-20
Mål nr Ä 2295-22

När ungdomen kom till Sverige blev kvinnan god man till honom och efter en tid flyttade han hem till henne. Kvinnan yrkade att få adoptera ungdomen som anfört att han betraktade kvinnan som en mor.

Hovrätten konstaterar att förhållandet mellan kvinnan och ungdomen gått utöver det som vanligen gäller inom ett uppdrag som god man och viss uppfostran har förekommit. Ungdomen eftersöker dock fortfarande sin biologiska mor och sina syskon, hittills utan framgång.

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det framstår som oklart om ungdomen fullt ut reflekterat över innebörden av en adoption och dess konsekvenser. Sammantaget finner hovrätten att det inte föreligger förutsättningar för adoption. Överklagandet avslås:

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons