Kammarrätten i Göteborg
2023-03-10
Mål nr 323-23

Socialnämnden avslog sökandens begäran om att få ta del av personnummer och adress för en person som är anställd inom socialtjänsten och hänvisade då till 39 kap. 3 § andra och tredje styckena OSL.

Kammarrätten framhåller att syftet med begäran är att stämma personen vid domstol. De tillämpliga bestämmelserna i OSL om bostadsadress och personnummer gäller med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess.

Med hänsyn till sådant som har kommit fram anser kammarrätten att det inte står klart att de aktuella uppgifterna kan röjas utan att enskild eller närstående lider men.

Överklagandet ska därför avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons