Högsta domstolen
2023-02-13
Mål nr Ö 6902-22

Efter att parterna separerat 2017 hade sonen stadigvarande bott hos pappan. Mamman uppgav att dottern stadigvarande bott hos henne sedan februari 2022. Parterna uppgav att barnen i övrigt bott växelvis hos dem båda. Mamman begärde retroaktivt och framtida underhåll för barnen men pappan invände att inget av barnen stadigvarande bodde hos mamman varför hon saknade behörighet att företräda dem i fråga om underhåll.

Tingsrätten gjorde bedömningen att dottern bodde växelvis hos sina föräldrar och att mamman därför var behörig att föra hennes talan om underhåll, men inte sonens. Mamman överklagade beslutet att avvisa hennes talan gällande underhåll för sonen.

Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

I målet aktualiseras frågan om en tidigare boendeförälder är behörig att företräda sitt barn gällande retroaktivt underhållsbidrag. Det saknas vägledande avgörande in den frågan och Högsta domstolen anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons