Hovrätten för Övre Norrland
2023-12-18
Mål nr T 539-22

Tingsrätten beslutade att pappan skulle betala dels retroaktivt underhållsbidrag och dels 8 975 kr/mån respektive 2 254 kr/mån i underhållsbidrag för de båda barnen tills de gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år. Han överklagade och yrkade att beloppet för pojken (8 975 kr/mån) skulle sänkas.

Hovrätten konstaterar att det finns merkostnader för pojken som går på skidgymnasium, vilket pappan godkänt, och det vore oskäligt mot pojken att avbryta sin utbildning. Utredningen visar att föräldrarna inte varit överens om kostnaden för utbildningen.

Enligt hovrätten ska inte hela den merkostnad som utbildningen innebär beaktas inom ramen för vad som utgör hans behov. Merkostnaderna ska enligt hovrätten beaktas för det första året på gymnasiet och därefter minska enligt hovrättens beräkning. Sammantaget beslutar hovrätten att det retroaktiva underhållet ska höjas medan det löpande underhållet sänks till 3 911 kr/mån. Från beloppen får pappan avräkna vad han redan har betalat.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons