Hovrätten över Skåne och Blekinge
2020-06-09
T 3204-19

Efter parternas skilsmässa bodde barnen växelvis hos dem men sedan yrkade parterna var för sig att barnen skulle bo hos dem samt ha rätt till umgänge med den andra föräldern enligt vissa scheman.

Tingsrätten beslutade att barnen stadigvarande skulle bo med mamman och ha umgänge med pappan från torsdag efter skolan till måndag morgon vid skolans början, jämna veckor samt umgänge på helger och lov enligt visst schema.

Hovrätten jämför parternas ekonomiska förmåga och beslutar att pappan ska betala underhåll för barnen som motsvarar 77 procent av barnens behov, både retroaktivt och löpande framöver. Av hovrättens domslut framgår vilka underhållsbelopp beslutet innebär.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons