Svea HovR
2020-03-24
Mål T 5361-18

Barnet, boende i Polen, yrkade att svaranden skulle betala ett högre belopp i underhåll till henne.

Av utredningen framgår att svaranden har skuldsanering i Sverige och har gått i pension. I brist på annan utredning utgår hovrätten från skuldsaneringsbeslutet och gör bedömningen att svaranden saknar förmåga att betala underhåll till barnet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons