Hovrätten över Skåne och Blekinge
2023-05-10
Mål nr T 887-23

Socialnämnden anförde att barnet saknade anknytning till sina biologiska föräldrar och att föräldrarna inte vill samarbeta med nämnden i utredningen. Föräldrarna menade att de av ekonomiska skäl inte haft möjlighet att komma på umgängestillfällena men nämnden anförde att de uppmanats att ansöka om ekonomiskt bistånd till resorna men inte ansökt.

Liksom tingsrätten bedömer hovrätten att barnet har rotat sig väl i familjehemmet och har utvecklats positivt sedan placeringen. Med hänsyn till det bristande engagemanget för umgänge med barnet, funktionsnedsättningar och personliga förhållanden i övrigt bedömer hovrätten att en återförening mellan de biologiska föräldrarna och barnet inte framstår som aktuell. De biologiska föräldrarna bedöms sakna förmåga att överta föräldraansvaret för barnet inom överskådlig tid.

Enligt hovrätten är det uppenbart bäst för barnet att vårdnaden om honom flyttas över till familjehemsföräldrarna. Hovrätten ändrar tingsrättens dom enligt domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons