Kammarrätten i Stockholm
2020-09-16
Mål nr 8616-19

En ensamstående trebarnsmamma hävdade att pappan till barnen under några månader betalat underhållsbidrag för sent och med för små belopp, vände sig till Försäkringskassan och yrkade att från juli 2018 istället få underhållsstöd utbetalat. Kassan ansåg att underlag för påståendet saknades och nekade.

Mamman överklagade och förvaltningsrätten biföll efter att ha konstaterat att pappan ett par månader betalat något sent och andra månader betalat ett lägre belopp än de l 573 kronor per månad för respektive barn som han skulle betala.

Kammarrätten finner nu dels att pappans få förseningar inte är tillräckligt för att förutsättningarna för underhållsstöd ska vara uppfyllda, dels att de avdrag pappan gjort, efter överläggning med kassan, utgjort umgängesavdrag på grund av hans umgänge med barnen. Mot den bakgrunden finner kammarrätten att det vid tiden för kassans beslut saknats förutsättningar att bevilja barnen underhållstöd, varför kassans beslut fastställs.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons