Kammarrätten i Göteborg 
2017-10-19
Målnummer:2666-17 och 2667-17

Med hänvisning till att mamman och pappan inte kan visa att de separerat, avslog Försäkringskassan kvinnans ansökan om underhållsstöd från och med september 2016 för deras barn.

Att kvinnan och mannen i februari 2016 fick ytterligare ett barn tillsammans visar dock enligt förvaltningsrätten inte att de faktiskt inte är separerade. Pappan är sedan 2009 skriven i Danmark och inget tyder på att kvinnan och mannen endast bor isär i perioder. Förutsättningar för att bevilja underhållsstöd var därmed uppfyllda enligt 18 kap. 13 § SFB.

Kammarrätten avslår Försäkringskassans överklagande. En ledamot är skiljaktig och anser att föräldrarna, med hänvisning till att samtliga tre barn kommit efter att pappan skrev sig utomlands, inte ska anses separerade och att rätt till underhållstöd därför saknas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons