Göta hovrätt
2022-05-11
Mål nr T 3618-21

Enligt tingsrätten var det barnens bästa att vårdnaden om dem var gemensam och att de hade visst umgänge med pappan, men mamman yrkade få ensam vårdnad om barnen. Det fanns ett kontaktförbud mot pappan och mamman ansåg att det inte skulle fungera att ha samarbete med pappan efter att kontaktförbudet slutat att gälla.

Hovrätten konstaterar att båda parterna genomgått positiv utveckling efter separationen och hovrätten bedömer att det numera finns goda förutsättningar för att de ska kunna samarbeta framöver. Pappan betonade att han ville arbeta för att återvinna mammans förtroende så att de skulle kunna samarbeta kring barnen.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att det är barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons