Hovrätten för västra Sverige
2022-01-07
Mål nr T 3553-21

Eftersom parterna inte har något fungerande samarbete delar hovrätten tingsrättens bedömning att det är barnets bästa att vårdnaden inte är gemensam, även om parterna den senaste månaden kommit överens. För det fall att hovrätten skulle besluta att vårdnaden inte skulle vara gemensam var parterna överens om umgängets omfattning som hovrätten anser vara till barnets bästa.

Sammantaget delar hovrätten tingsrättens bedömning att det är barnets bästa att pappan får ensam vårdnad om barnet även om barnet bott ensam med sin mamma sedan 2020. Utredningen visar att mamman inte har verkat för att barnet skulle ha kontakt med pappan. Med hänsyn till att barnet inte träffat sin pappa på senare tid så finner hovrätten att kontakten mellan barnet och pappan ska inledas successivt enligt visst schema. Mamman föreläggs vid vite att lämna över barnet till pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons