Hovrätten för nedre Norrland
2021-10-29
Mål nr T 241-21

Två av barnen hade tydligt uttryckt att de ville att mamman skulle ha ensam vårdnad om dem och hovrätten konstaterar att parternas samarbetssvårigheter utesluter gemensam vårdnad. Hovrätten finner att det bäst för alla barnen att mamman får ensam vårdnad om dem alla.

När det gäller umgänget mellan barnen och pappan delar hovrätten tingsrättens bedömning men beslutar att umgänget ska vara något mindre omfattande. Efter en inledande umgängesperiod anser hovrätten att det inte finns några hinder mot umgänge med övernattningar.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons