Hovrätten för västra Sverige
2021-09-28
Mål nr T 1443-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara gemensam men mamman yrkade att hon skulle få ensam vårdnad, vilket pappan motsatte sig. Utredningen visar att pappan dömts för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott till sju års fängelse och det finns enligt hovrätten skäl att ifrågasätta pappans lämplighet som vårdnadshavare. även om brotten inte begicks i hemmet.

Enligt hovrätten har mamman visat att hon försökt tillgodose barnets behov av kontakt med sin pappa och med släktingar på pappans sida. Till skillnad från vårdnadsutredaren bedömer hovrätten att mamman får anses vara väl lämpad som vårdnadshavare för barnet.

Av utredningen framgår vidare att parterna misstror varandra och inte har ett så fungerande samarbete att de kan lösa frågor så att det blir bra för barnet. Sammantaget finner hovrätten att mamman ska tillerkännas ensam vårdnad om barnet.

Källa:
JUNO


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons