Hovrätten för västra Sverige
2021-09-16
Mål nr T 2289-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen även fortsatt skulle vara gemensam samt att barnen skulle bo växelvis hos de respektive föräldrarna men båda parterna överklagade och yrkade få ensam vårdnad om barnen. Utredningen visar att det finns en djupgående konflikt mellan parterna och barnen har sedan parternas separation 2016 bott hos pappan och haft visst umgänge med mamman.

Efter tingsrättens dom bodde barnen en vecka hos mamman i enlighet med domen men det växelvisa boendet upphörde sedan på grund av en anmälan om ett missförhållande, gällande mammans alkoholpåverkan, från pappan och mamman har sedan mars i år inte träffat barnen utan bara pratat med dem i telefon vid ett tillfälle. Det finns vissa uppgifter om att mamman skulle dricka mer alkohol än vad hon vill kännas vid, men sköter hon sitt arbete och resultaten vid de kontinuerliga oförberedda proven har visat att mamman inte har ett stort alkoholintag.

Sammantaget finner hovrätten att mamman är lämplig som vårdnadshavare vilket också kommit till uttryck i ett inspelat telefonsamtal där mamman försökte lugna barnen och hålla dem utanför parternas konflikt. Mamman har också gett uttryck för att det är viktigt för barnen med en god relation till båda sina föräldrar och hovrätten beslutar att mamman ska få ensam vårdnad om barnen som kommer att kunna gå kvar i samma skola.

Det finns inget umgängesyrkande från pappans sida, men hovrätten utgår ifrån att mamman kommer att verka för ett omfattande umgänge mellan barnen och pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons