Kammarrätten i Stockholm
2021-07-28
Mål nr 5136-21

Vårdnadshavaren hade begärt att få ut kopior av barnets barnhälsovårdsjournal.

Kammarrätten framhåller att 25 kap. 1 § OSL innehåller ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess och att en uppgift är offentlig endast om det står klart att varken den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Den begärda handlingen innehåller uppgifter om barnets hälsotillstånd och andra personliga förhållanden och kammarrätten gör liksom kulturnämnden bedömningen att handlingen omfattas av sekretess.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons