Göta hovrätt
2021-04-12
Mål nr T 2270-20

Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att parterna inte har en sådan bestående och djupgående konflikt som skulle omöjliggöra ett samarbete kring barnet och hovrätten beslutar att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Samarbetet bedöms dock inte vara tillräckligt bra för att växelvis boende ska vara till barnets bästa och hovrätten beslutar att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos mamman. Parterna är vid den bedömningen överens om vilket umgänge som barnet ska ha med pappan och hovrätten anser att deras överenskommelse är till barnets bästa. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons