Kammarrätten i Jönköping
2020-03-19
Mål 1527-19

Efter att omkring 2013 på flykt på gränsen mellan Iran och Pakistan ha förlorat kontakten med sin make och äldste son flyttade kvinnan och tre av hennes barn till Sverige i november 2015. Sedan dess har hon inte hört något från maken och fått ensam vårdnad om barnen. Men Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om underhållsstöd eftersom paret fortfarande var gifta och det saknades handlingar som visade att de bodde isär. Förvaltningsrätten avslog kvinnans överklagande.

Kammarrätten finner nu att kvinnan, mot bakgrund av att hon lämnat samma uppgifter om flykten vid sin ansökan om uppehållstillstånd och Migrationsverket funnit dem tillförlitliga, har visat att hon och maken inte bor tillsammans. Därmed bifaller kammarrätten överklagandet och ger kvinnan rätt till underhållsstöd. Försäkringskassan får i uppdrag att pröva för vilken tid rätten föreligger.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons