Kammarrätten i Sundsvall
2019-02-08
Mål 1612-18

En kvinna vars partner inte vistas i hemmet eftersom han håller sig undan utvisning har nekats underhållsbidrag, enligt en dom i kammarrätten.
Den omständigheten att kvinnan och mannen hade fått gemensamma barn sedan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft talade enligt kammarrätten för att de har en sådan hushållsgemenskap att de ändå ska anses bo tillsammans i den mening som avses i bestämmelserna om underhållsstöd. Därmed kan underhållsstöd inte beviljas. I bedömningen stöder sig kammarrätten på avgörandet HFD 7223-17 från 4 december 2018.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons