Kammarrätten i Jönköping
2023-10-20
Mål nr 2344-23

Tingsrätten har meddelat ett interimistiskt beslut om att de två barnen ska ha umgänge med sin pappa under två timmar var sjätte vecka i närvaro av umgängesstöd.

Barnens mamma, som är ensam vårdnadshavare, har utan framgång överklagat beslutet och frågan i målet är nu om LVU kan tillämpas för att hindra det beslutade umgänget.

Mamman har framfört att barnen skulle behöva LVU-vård för att undvika situationer som den då pappan tidigare oannonserat dykt upp till en fotbollsmatch som ett av barnen spelat. Kammarrätten understryker att LVU aktualiseras när vårdnadshavare allvarligt brister i sina skyldigheter enligt FB. Kammarrätten finner inte några brister i mammans omsorg om barnen och finner vidare att de två första umgängestillfällena som ägt rum enligt det interimistiska beslutet har löpt på förhållandevis bra, även om de också varit förenade med ett mått av stress och oro.

Kammarrätten bedömer sammantaget att det som framkommit inte visar att sådana förhållanden föreligger som skulle motivera att samhället nu skulle ta över mammans ansvar för att tillgodose barnens bästa.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons