Hovrätten för övre Norrland
2022-03-07
Mål nr T 1065-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara gemensam och att barnet stadigvarande skulle bo med mamman men ha rätt till umgänge med sin pappa varannan vecka efter viss upptrappning.

Pappan skulle hämta och lämna barnet i samband med umgänget och mamman förpliktades betala för hälften av resekostnaderna. Mamman överklagade gällande resekostnaderna och anförde att hon saknade ekonomiska förutsättningar att bidra till resekostnaderna. Enligt mamman var umgänget så omfattande att det skulle jämställas med ett växelvis boende varför ingen fördelning av resekostnader borde ske.

Hovrätten beräknar båda parternas månatliga överskott och finner sammantaget utifrån deras respektive ekonomiska förmåga att det är skäligt att mamman bidrar till hälften av resekostnaderna, även om umgänget kommer att likna ett växelvis boende. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om resekostnader.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons