Svea hovrätt
2021-12-15
Mål nr 13134

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det är barnens bästa att mamman har ensam vårdnad om dem. Mamman anförde att hon var rädd för pappan och inte ville ha någon direktkontakt med honom, men att hon skrev brev om barnens skolgång varje kvartal.

Barnen, 11 och 13 år, var tydliga med att de inte ville ha något umgänge med pappan.

Sammantaget finner hovrätten att det bästa för barnen är att det inte finns något reglerat umgänge mellan dem och pappan. Hovrätten föreslår att pappan fortsätter att skicka brev till barnen där han berättar om sitt liv och betonar att det ligger ett ansvar på mamman att vara lyhörd för om barnen vill ha kontakt med pappan längre fram och i så fall vara behjälplig med att upprätta kontakt.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons