Svea hovrätt
2021-12-15
Mål nr T 4696-21

Utredningen visar att pappan dömts för misshandel och olaga hot mot mamman och sonen samt att mamman och barnen bor på skyddad ort. Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om dottern och att dottern skulle ha rätt till umgänge med pappan varannan söndag.

Mamman yrkade att förordnandet om umgänge skulle upphävas eftersom det inte var förenligt med dotterns bästa, samt att det fanns risk för att dottern eller någon i familjen skulle utsättas för fara eller övergrepp i samband med umgängen.

Hovrätten konstaterar att även om dottern inte själv har utsatts för våld från pappan så har hon bevittnat hans våld mot mamman och brodern och dottern behöver fortfarande behandling för detta. Sammantaget finner hovrätten att det inte är förenligt med dotterns bästa att i dagsläget besluta om umgänge mot hennes vilja och umgänge skulle även medföra risk för att familjens bostadsort avslöjas. Hovrätten upphäver tingsrättens dom i den del den gäller umgänge.

Käla:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons