Hovrätten för västra Sverige
2021-12-09
Mål nr 3090-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam, att barnen skulle bo hos pappan och ha umgänge med mamman enligt visst schema. Pappan yrkade få ensam vårdnad om barnen och berättade om hur mamman misskött umgängena efter tingsrättens dom, men mamman ansåg att samarbetet mellan parterna fungerade bra.

Hovrätten finner sammantaget att det med hänsyn till parternas konflikt är barnens bästa att pappan får ensam vårdnad om dem och att de bor kvar hos honom. Utredningen visar att mamman uteblivit från flera umgängestillfällen trots att hon kort innan tillfällen haft kontakt med umgängesstödjaren och måste ha förstått att umgängena skulle bli av. Att barnen blev ledsna av detta måste mamman ha förstått.

Sammantaget bedömer hovrätten att det i dagsläget inte är barnens bästa att ha ett reglerat umgänge med mamman, varken fysiskt eller via video.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons