Hovrätten över Skåne och Blekinge
2021-06-08
Mål nr T 3923-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om dottern och att dottern skulle ha rätt till umgänge med pappan två timmar varannan vecka.

Av utredningen framgår att mamman och dottern bor på hemlig ort och hovrätten konstaterar att ett umgänge möter praktiska svårigheter. Dottern, 12 år, hade vidare anfört att hon inte ville ha umgänge med pappan och hovrätten bedömer att det inte är förenligt med dotterns bästa att tvinga henne till ytterligare försök till umgänge med pappan.

Sammantaget finns det inte förutsättningar att i strid med dotterns vilja besluta om ett reglerat umgänge och hovrätten ändrar tingsrättens i enlighet med detta.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons