Hovrätten för nedre Norrland
2021-05-14
Mål nr T 169-20

Tingsrätten beslutade att pappan, boende i Norge, skulle ha ensam vårdnad om barnet och avslog mammans yrkande om umgänge, men mamman överklagade.

Utredningen visar att mamman olovligen förde bort barnet 2018 vilket enligt hovrätten är problematiskt men hovrätten bedömer att risken för bortförande inte är tillräckligt konkret i dagsläget. Det är enligt hovrätten tydligt att barnet behöver en nära och god, regelbunden kontakt med sin mamma samt att han får bibehålla och utveckla spanska språket och sina kulturella och släktskapsmässiga band till Peru.

En oenig hovrätt beslutar att barnet ska ha rätt till umgänge med sin mamma, bosatt i Sverige, varannan helg efter upptrappning i enlighet med domslutet samt därutöver umgänge via telefon.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons