Kammarrätten i Göteborg
2017-04-21
Målnummer:837-17

Kvinnans barn omhändertogs med stöd av LVU och vissa umgängesbegränsningar infördes. Bland annat skulle kvinnan drogtestas för att träffa sina barn. Förvaltningsrätten ansåg att kraven var nödvändiga och avslog mammans överklagande.

Kammarrätten finner dock att JO anser att krav på drogtester för att föräldrar ska få umgås med sina barn saknar laglig grund och upphäver därför villkoret. Däremot understryker domstolen att om socialtjänsten vid umgängestillfället misstänker att mamman är påverkad får man kräva att hon bevisar drogfrihet och vägrar hon då att testas kan man helt vägra umgänge.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons