Hovrätten för nedre Norrland
2020-09-30
Mål nr 984-19

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle anförtros mamman ensam och avslog pappans yrkande om umgänge. Pappan överklagade i fråga om umgänge och anförde att han disponerar en egen bostad, att han har ett pågående ärende hos Migrationsverket om uppehållstillstånd och att han saknar sysselsättning men att en vän hjälper honom ekonomiskt.

Utredningen visar att mamman och barnet har bott hos kvinnojour till nyligen och nu bor i skyddat boende. samt att det skyddade boendet har fortsatt under flera års tid efter regelbundna riskbedömningar. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det finns en risk för att barnet utsätts för våld vid umgänge och ett påtvingat umgänge skulle riskera att allvarlig skada barnets mående. Det finns även en risk för att barnet bortförs vid ett eventuellt umgänge.

Enligt hovrätten framstår det som oförenligt med barnets bästa att etablera ett umgänge mellan barnet och pappan som barnet är rädd för och som saknar rätt att stanna i Sverige. Även umgänge över telefon eller videosamtal skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för både mamman och barnet om deras vistelseort avslöjas. Överklagandet avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons