Svea hovrätt
2023-10-31
Mål nr 324-23

Tingsrätten beslutade i december att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha rätt till ett visst upptrappat umgänge med sin pappa. Men sedan konflikten 16 april 2023 har inga umgängen blivit av.

Av utredningen framgår att barnet upplever pappan som hårdhänt, elak och arg. Inspelat samtal visar att pappan haft en otrevlig ton mot förskolepersonalen och personalen har uppgett att barnet upplevs som friskare och piggare efter att parterna separerat.

Hovrätten bedömer att parterna har en djupgående misstro mot varandra och det står klart att de efter tingsrättens dom varit mer intresserade av att samla bevis mot den andra parten än att trösta sitt förtvivlade barn.

Gemensam vårdnad är utesluten och hovrätten bedömer att mamman ska ha fortsatt ensam vårdnad om barnet. Barnet mår dåligt på grund av de kränkningar och konfliktfyllda överlämningar som han behövt utstå och går för närvarande på s.k. Trappansamtal. Umgänget ska påbörjas efter att samtalen avslutats och successivt trappas upp på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons