Svea hovrätt
2023-06-16
Mål nr T 7802-22

2015 lämnade mamman den gemensamma bostaden med parets båda söner och har sedan dess vistats på skyddad adress i Sverige. Genom dom i september 2016 dömdes till äktenskapsskillnad mellan parterna och mamman fick ensam vårdnad om barnen.

Med hänsyn till långa resor avslog tingsrättens pappans yrkande om umgänge. I januari 2020 beslutade tingsrätten att en av sönerna hade rätt till umgänge med pappan i närvaro av umgängesstöd men att den andra sonen med hänsyn till hans diagnos inte skulle ha umgänge.

Pappan ansökte om ensam vårdnad om barnen men tingsrätten fann att det var barnens bästa att mamman även fortsatt skulle ha ensam vårdnad men barnen skulle båda ha rätt till umgänge med pappan.

Till skillnad från underinstansen bedömer hovrätten att pappan inte kan anses olämplig som vårdnadshavare och risken för att barnen förs utomlands bedöms vara lägre när det gäller pappan. Mamman har konsekvent motarbetat umgänge mellan barnen och pappan med hänvisning till rädsla för pappan men hovrätten bedömer att den oron i dagsläget saknar fog.

Trots utmaningar på kort sikt finner hovrätten att vårdnaden om barnen ska flyttas över till pappan som på lång sikt kan verka för att barnen får en god kontakt med båda sina föräldrar.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons