Hovrätten över Skåne och Blekinge
2023-05-30
Mål nr T 122-23

Pappan bodde tillsammans med dottern med skyddad folkbokföring och yrkade få ensam vårdnad om henne. Mamman yrkade att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam.

Anledningen till att umgänget via telefon som tingsrätten beslutat om inte blivit av på så lång tid var enligt pappan att han inte vetat hur han skulle kontakta mamman. Mamman tog efter lagakraftvunnet beslut kontakt med hans advokat och telefonsamtal mellan mamman och dottern kunde ske.

Det står enligt hovrätten klart att parterna helt saknar förtroende för varandra och gemensam vårdnad får därför anses utesluten. Utredningen visar att dottern utvecklats positivt under de senaste 15 månaderna när hon bott tillsammans med sin pappa och hon mår bra där hon är.

Enligt hovrätten är det mycket som talar för att den positiva utvecklingen beror på att dottern har sluppit parternas konflikter. Med beaktande av kontinuitetsbehovet finner hovrätten vid en samlad bedömning att det är barnets bästa att pappan får ensam vårdnad om henne.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons