Hovrätten för övre Norrland
2023-05-04
Mål nr T 1213-22

Med hänsyn till parternas långvariga samarbetssvårigheter delar hovrätten tingsrättens bedömning att det inte är förenligt med barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består.

Båda föräldrarna bedöms vara lämpliga vårdnadshavare med stabila hemförhållanden. Mamman har varit barnens primära omsorgsperson sedan de var små och till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att kontinuitetsprincipen talar för att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom så att mamman får ensam vårdnad om barnen och barnen ska ha rätt till umgänge med pappan i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons