Svea hovrätt
2023-09-22
Mål nr T 13217-22

Tidigare hade pojken bott hos pappan men genom tingsrättens dom fick mamman ensam vårdnad om honom.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att föräldrarnas konfliktfyllda relation medför att gemensam vårdnad är utesluten. Att på nytt rycka upp pojken från hans nuvarande situation skulle enligt hovrätten inte vara till hans bästa varför mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad. Hon har sedan tingsrättens dom skickat veckobrev till pappan och främjat pojkens kontakt med sina farföräldrar.

Enligt hovrätten är det viktigt att pojken får ytterligare tillgång till sin pappa och dennes nätverk. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att utöka umgänget mellan pojken och pappan på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons