Kammarrätten i Sundsvall
2018-12-05
Mål nr 2370-18

Kammarrätten avslår mammans överklagande av fortsatt LVU-vård för hennes treårige son. Pojken är sedan födseln blind, multihandikappad och beroende av dygnetruntvård.

Under en längre tid har han närvarat när pappan utövat våld mot mamman utan att hon kunnat förhindra detta, pappans vänner är fortfarande personliga assistenter till sonen och mamman har trots pappans kontaktförbud låtit honom komma in i hennes hem.

Mammans bristande förmåga att skydda sonen, den påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling skadas detta innebär samt att det saknas samtycke till vård innebär enligt kammarrätten att pojken även fortsättningsvis behöver skyddas från fortsatta upplevelser av våld och hot om våld.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons