Svea hovrätt
220208
Mål nr T 2462-21

Tingsrätten beslutade att parterna skulle ha gemensam vårdnad om barnen, att de stadigvarande skulle bo med mamman och ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema.

Utredningen visar att parterna inte har någon kontakt med varandra och att det inte har förekommit något samarbete i vårdnadsfrågorna. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen och hovrätten framhåller att mamman ska ge god information om barnen och involvera dem i deras liv.

Hovrätten utformar umgänget mellan barnen och pappan på det sätt som framgår av domslutet. Enligt hovrätten kommer parterna så småningom kunna komma överens om ett storhelg- och semesterumgänge i takt med barnens utveckling och åtaganden gällande skola och fritidsaktiviteter. Domen ska gälla direkt.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons