Svea hovrätt
2021-11-16
Mål nr T 12004-20

Tingsrätten beslutade att barnet stadigvarande skulle bo med pappan och ha rätt till umgänge med mamman i en omfattning som nära innebar ett växelvis boende. Pappan överklagade, yrkade ensam vårdnad samt att umgänge med mamman skulle inskränkas till varannan helg. Han gjorde gällande att barnet var rädd för mamman och att mamman hade brister i sin föräldraförmåga.

Enligt hovrättens bedömning framstår barnets tillvaro efter tingsrättens dom som välfungerande både vad gäller den gemensamma vårdnaden och umgänget med mamman. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i alla delar och fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons