Hovrätten för västra Sverige
2024-06-05
Mål nr T 6757-23

Tingsrätten beslutade att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om barnen, att de skulle bo med pappan och ha umgänge med mamman enligt visst schema. Mamman yrkade få ensam vårdnad om barnen.

Av utredningen framgår att barnen uttryckt en rädsla för pappan som enligt hovrätten framstår som obefogad och inte baserad på deras egna erfarenheter och uppfattningar.

En flytt till pappan skulle dock innebära en stor känslomässig omställning för barnen och hovrätten bedömer med hänsyn till deras behov av kontinuitet att det är barnens bästa att fortsatt bo med mamman. Med ändring av tingsrättens dom beslutar en oenig hovrätt att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen. Två domare anför skiljaktig mening.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons