Hovrätten för nedre Norrland
2024-05-24
Mål nr T 1658-23

Tingsrätten beslutade 2022 att parterna skulle ha gemensam vårdnad om barnen - nu 11 och 13 år gamla - att de skulle bo hos pappan och ha visst umgänge med mamman.

Efter sommarumgänget 2022 återlämnades inte dottern efter umgänget och pappan väckte talan om verkställighet. Mamman förelades vid vite att lämna över dottern till pappan. i september 2022 väckte mamman den aktuella talan om vårdnad, boende och umgänge.

Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att pappan är den av parterna som har förmåga att bäst tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnen har nått sådan ålder och mognad att deras vilja ska beaktas.

Sonen vill inte umgås med sin mamma och hovrätten lämnar därför umgänget oreglerat för hans del men framhåller att det åligger pappan att verka för att ett framtida umgänge mellan sonen och mamman äger rum. Dottern vill ha ett så omfattande umgänge som möjligt med mamman och hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om umgänge för hennes del på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons