Kammarrätten i Jönköping
2018-10-12
Mål nr 2387-17

Pappan är efterlyst internationellt för allvarliga brott och har "gått under jorden" men Försäkringskassan har avslagit mammans ansökan om underhållsstöd för barnen då hon och pappan fortfarande var gifta vid beslutet och att inget, enligt kassan, styrker att särlevnaden är varaktig.

Kammarrätten delar dock förvaltningsrättens bedömning att barnen har rätt till underhållsstöd enligt 8 kap. 13 § SFB utifrån datumet Skatteverket folkbokförde pappan som "utan känd hemvist".

En ledamot är skiljaktig och vill liksom kassan neka barnen underhållsstöd då föräldrarnas avbrutna sammanboende beror på andra omständigheter än pappans vilja att vara separerad från makan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons